Wednesday, 26 July 2017 11:38

Model Saemaul Undong (SMU) untuk Pembangunan Komuniti Pertanian di Korea (2017)

Di Korea, model SMU mula diperkenalkan pada tahun 1970 dengan objektif untuk mengurangkan jurang pendapatan di antara penduduk bandar dengan komuniti luar bandar. Model ini telah diiktiraf oleh United Nations sebagai model pembangunan luar bandar yang berkesan. Puan Djuliana Jamaludin dari Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah berkongsi maklumat mengenai pelaksanaan SMU di Korea yang boleh digunakan bagi menambah baik pembangunan komuniti di Malaysia.

Resource available for members only.
If you are a member, please log in.
  • Best Practices Type: Case Studies
  • Industry: Agriculture
  • Company Name: Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
  • Geographical: Kuala Lumpur
Last modified on Friday, 18 January 2019 12:15
Don't have an account yet? Register Now!